Informatie over de Participatiewet voor jongeren en werkgevers


Per 1 januari is de Participatiewet van kracht gegaan.. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jong gehandicapten gaan werken naar vermogen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als zij niet kunnen werken of met werk niet genoeg verdienen. In de nieuwe regeling komen alleen die jongeren die nooit meer kunnen werken, in aanmerking voor een Wajong.

Had je al een Wajong-uitkering op 1 januari 2015? Dan krijg je te maken met een herbeoordeling. Je houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV. Hoe hoog die is, hangt af van de herbeoordeling. Heb je geen arbeidsvermogen? Dan hou je je huidige Wajong van 75% van het minimumloon. Kun je deels werken of kun je tijdelijk niet werken? Dan blijf je bij het UWV en krijg je nog steeds een Wajong. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

Werkgevers moeten gaan zorgen voor banen. Met het kabinet is afgesproken dat er 125.000 banen bij komen voor onder andere mensen met een Wajong-uitkering en voor mensen die niet meer in de Wsw vallen. Als het werkgevers niet lukt deze doelstelling te halen gaat per 1 januari 2017 de Quotumwet van kracht en lopen bedrijven met meer dan 25 werknemers het risico op boetes per niet ingevulde werkplek.

Via deze links kunnen Wajongers en werkgevers zich laten informeren over wat de nieuwe wetgeving betekent. Vragen? Dan helpt Emma at Work graag bij het zoeken naar antwoorden.

En een mooie boodschap!