Marlies van Hilten

Interview

april 1, 2021
Jill

Marlies van Hilten, directeur van Emma at Work, blijft fanatiek als het gaat om jongeren met een fysieke aandoening: “Die GAP moet dicht!”. De gap (kloof) die bestaat tussen jongeren en de arbeidsmarkt moet vanuit beide kanten worden aangepakt. Emma at Work zet zich in voor jongeren met een chronische fysieke aandoening en met de effecten van de coronacrisis dit jaar wordt die missie nog urgenter. “Zorg dat deze jongeren gewoon mee kunnen doen, en de kloof tussen hen en de maatschappij niet groter wordt!”

De kloof dichten tussen het bedrijfsleven en jongeren met een chronisch fysieke aandoening, klinkt als een grote uitdaging. Hoe pakken jullie binnen Emma at Work dit aan?

“Het klinkt misschien groot en dat is het ook, maar het is zeker niet onmogelijk. Wij richten ons op beide kanten van die ‘kloof’ door partijen samen te brengen. Vanuit de jongeren zorgen we dat zij goed opgeleid de eerste stappen richting de arbeidsmarkt kunnen zetten. We begeleiden bedrijven in het traject om ruimte en begrip te creëren voor deze groep. Een heel concreet voorbeeld zijn onze trainingen voor jongeren, die gericht zijn op o.a. het zelfbeeld (vergroten van zelfvertrouwen), sollicitatie tips en netwerken. Dat netwerken doen we ook aan de andere kant: Via Mentor Programs of meet ups met jongeren leren mensen elkaar kennen en worden vooroordelen weggenomen. Volgens mij is dat de eerste stap naar inclusiviteit.”

Wat voor effect heeft de corona crisis op jongeren met een chronische aandoening?

“Veel jongeren hebben het sowieso al lastig op school of hebben moeite met het vinden van een baan. Recent onderzoek door stichting JongPIT  heeft aangetoond dat jongeren met een chronische aandoening sterk worden getroffen door het coronavirus. Meer dan 60% van de jongeren met een beperking heeft studievertraging opgelopen en ruim 50% is bang geen werk of stage te kunnen vinden. De verwachting is dat, als er niet wordt ingegrepen, de arbeidsparticipatie van jongeren met een chronische beperking wederom drastisch zal dalen. Het wordt voor deze jongeren steeds moeilijker om mee te doen in de maatschappij. Aandacht voor deze groep is nu nog belangrijker.”

Heeft de corona crisis direct effect op het werk van Emma at Work?

“Toen we in 2006 begonnen vanuit het Emma Kinderziekenhuis, was de urgentie niet minder hoog. Naast medisch zorg was er weinig ruimte voor sociale zorg, zoals mee kunnen doen op school en een bijbaantje vinden: Het project Emma at Work was geboren. Nu 14 jaar later hebben we meer dan 2500 jongeren begeleid en zien we dat de persoonlijke ontwikkeling, voorafgaand aan dat eerste baantje, ontzettend belangrijk is.

Door de corona crisis werden wij uitgedaagd om ons vernieuwde ontwikkelingsprogramma (de GAP Track) meteen aan te passen naar een online omgeving. Al onze trainingen zijn nu online te volgen, om zo toch mee te kunnen doen en andere chronisch zieke jongeren te ontmoeten.”

Wat zijn de drijfveren van jongeren met een chronische fysieke aandoening om zich bij jullie aan te melden?

“’Gewoon mee willen doen’ blijft uiteindelijk de belangrijkste reden dat jongeren zich bij ons melden. Bezig zijn en een rol hebben in de maatschappij. Wij zijn er voor alle jongeren vanaf 15 jaar die zich willen ontwikkelen en op zoek willen naar die (eerste) baan. Een einddoel kan het vinden van een baan zijn, maar er naartoe is wat ons betreft belangrijker. Wat kan en wat wil ik? Wat is mijn belastbaarheid? Wat betekent chronisch ziek zijn? Hoe ga ik om met mijn ziekte en hoe maak ik dit bespreekbaar? Allemaal vragen die aanbod komen in de GAP Track: Je leert jezelf en je grenzen beter kennen, het zelfvertrouwen te vergroten en jezelf vol vertrouwen te presenteren aan een toekomstige werkgever.”

Kun je een voorbeeld geven van een succesverhaal?

“Een mooi voorbeeld is Lieke. Lieke is 29 jaar oud en liep 13 jaar geleden bij een ongeluk een dwarslaesie op. Sindsdien zit ze in een rolstoel. Toen ze zich bij ons aanmeldde, wilde ze ook graag ‘gewoon meedoen’. Ondanks de dagelijkse struggles die haar dwarslaesie met zich meebrengt, heeft ze haar opleiding afgerond en doet ze werkervaring op bij de NPO; ze staat volop in het leven. Als ik haar zie stralen in onze campagnefilm wordt het weer bevestigd: Dit is waar we het voor doen!”

Welke trend zie je in het bedrijfsleven met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit?

“Ook vanuit het bedrijfsleven zie ik beweging de goede kant op: Oude en nieuwe partners tonen enorme betrokkenheid en willen echt aan de slag met jongeren met chronische fysieke beperkingen. Niet omdat het moet, maar omdat zij ook geloven dat deze jongeren het talent van de toekomst zijn!

Met onze Mentor Programs koppelen we jongeren en mentoren uit het bedrijfsleven aan elkaar en zien we mooie matches ontstaan. Juist in de fase van ontwikkeling kunnen bedrijven ontzettend veel betekenen. “

Hoe ondersteunt Emma at Work aangesloten bedrijven?

“We hebben ons aanbod naar partners vernieuwd: Met het GAP200 membership investeren we samen in jong talent. Vanuit het bedrijfsleven is er echt vraag naar een concrete aanpak en praktische handvatten om hier mee aan de slag te gaan. Ik weet zelf natuurlijk goed hoe veel waarde een jongere toevoegt; dat zie ik in de praktijk, maar ook binnen onze eigen organisatie. We helpen partners bij die eerste stappen om ‘’het gewoon te doen, draagvlak te creëren bij collega’s en begrip en inzicht bij managers. We willen de drempels zo klein mogelijk maken. Op die manier maken we structurele ruimte voor chronische zieken jongeren en zorgen we dat jongeren als gewone medewerkers gezien worden, niet als ‘die medewerker met een chronische aandoening’. Uiteindelijk krijgen partners er dus gewoon talentvolle jonge collega’s bij.’

We zien dat de combinatie van de actieve betrokkenheid van partners en de motivatie van de jongeren met een chronische fysieke aandoening, echt voor een bijzondere dynamiek zorgt. Drempels wegnemen begint altijd bij een eerste ontmoeting, we brengen deze groepen samen en zorgen zo dat die ‘gap’ steeds kleiner wordt.”

Wat is jullie missie?

 “Die kloof moet dicht: Close the gap! Onze missie is om de kloof tussen jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening en werkgevers zo veel mogelijk te verkleinen. Tot en met 2022 is de ambitie om minimaal 1500 jongeren aan de GAP Track deel te laten nemen en aan de andere kant zo veel mogelijk werkgevers te verwelkomen als GAP200 member.”

Wat zou je willen zeggen tegen bedrijven die nog niet zijn aangesloten bij Emma at Work?

“Met onze ervaring zien we dat duurzame partnerships uiteindelijk tot de mooiste resultaten leiden. Bedrijven moeten de commitment en een werkplek voor mensen met een beperking durven te bieden.  Dat is niet moeilijk: Deze jongeren hebben een kick-start nodig, maar zijn zo gemotiveerd dat zij uiteindelijk zelfstandige medewerkers zijn.

Dus: Werkgevers van Nederland, sluit je aan bij de GAP200! Maak het mogelijk dat jongeren de GAP Track doorlopen, groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen opbouwen en hiermee hun (sociale) achterstand inhalen. Uw bijdrage verandert levens van jongeren met een fysieke aandoening en draagt tegelijkertijd bij aan de diversiteit, exclusiviteit en trots van uw organisatie. Werk samen met Emma at Work aan de toekomst van deze jonge, verstopte talenten!”

Klik hier voor meer informatie over de GAP200 of bel 020-5664773.

Gerelateerd