Interview Marlies van Hilten

“We moeten er samen voor zorgen dat de kloof tussen het bedrijfsleven en jongeren met een fysieke aandoening niet groter wordt.”

Marlies van Hilten, Directeur van Emma at Work, blijft fanatiek als het gaat om jongeren met een fysieke aandoening: “Die GAP moet dicht!” De kloof die bestaat tussen jongeren en de arbeidsmarkt moet vanuit beide kanten aangepakt worden. Emma at Work zet zich in voor jongeren met een chronische fysieke aandoening en met de effecten van de coronacrisis dit jaar wordt de missie nog urgenter. Zorg dat deze jongeren gewoon mee kunnen doen, en de kloof tussen hen en de maatschappij niet nog groter wordt!

De kloof dichten tussen bedrijfsleven en jongeren met een fysieke aandoening, klinkt als een grote uitdaging. Hoe pakken jullie dit aan?

“Het klinkt misschien groot, maar zeker niet onmogelijk. Wij richten ons op beide kanten van die ‘kloof’ en brengen partijen samen. Vanuit de jongeren zorgen we dat zij goed opgeleid die eerste stappen naar de arbeidsmarkt kunnen zetten, en we begeleiden bedrijven in het traject om ruimte en begrip te creëren voor deze groep. Een heel concreet voorbeeld zijn onze trainingen voor jongeren, die gericht zijn op o.a. zelfbeeld, solliciteren en netwerken. Dat netwerken doen we ook aan de andere kant: via mentor programs of meet ups met jongeren leren mensen elkaar kennen en worden vooroordelen weggenomen. En dat is volgens mij de eerste stap naar inclusiviteit.”

Heeft de corona crisis direct effect op het werk van Emma at Work?

“Veel jongeren hebben het sowieso al lastig op school of hebben moeite om een baan te vinden. Recent onderzoek door stichting JongPIT geeft aan dat jongeren met een chronische aandoening sterk worden getroffen door de coronacrisis. Meer dan 60% heeft een studievertraging opgelopen en ruim 50% is bang om geen werk of stage te kunnen vinden. De verwachting is ook dat, als er niet wordt ingegrepen, de arbeidsparticipatie van jongeren met een chronische aandoening wederom drastisch zal dalen. Het wordt voor deze jongeren moeilijker om mee te doen in de maatschappij, en aandacht voor deze groep is nu ontzettend belangrijk.

Toen we begonnen vanuit het Emma Kinderziekenhuis in 2006, was de urgentie niet minder hoog. Naast medische zorg was er weinig ruimte voor sociale zorg: mee kunnen doen op school, een bijbaantje vinden. Het project Emma at Work was geboren. Nu 14 jaar later hebben we meer dan 2500 jongeren begeleid en zien we dat de persoonlijke ontwikkeling voorafgaand aan dat eerste baantje, ontzettend belangrijk is. Door de corona-crisis werden ook wij uitgedaagd om ons vernieuwde ontwikkelingsprogramma (de GAP Track)  meteen aan te passen naar een online omgeving, en dat hebben we gedaan.  Al onze trainingen zijn nu online te volgen, om zo toch mee te kunnen doen en andere jongeren kunnen ontmoeten.”

Wat zijn de drijfveren van jongeren om zich bij jullie aan te melden?

“‘Gewoon mee willen doen’ blijft uiteindelijk de belangrijkste reden dat jongeren zich bij ons melden. Bezig zijn, een rol hebben in de maatschappij. Wij zijn er voor alle jongeren vanaf 15 jaar die zich willen ontwikkelen en op zoek willen naar die (eerste) baan. Een einddoel kan het vinden van een baan zijn, maar de weg er naartoe is wat ons betreft veel belangrijker. Weet je wat al wat je wilt? Schat je je eigen belastbaarheid goed in? Hoe ga je om met je ziekte, en maak je dit bespreekbaar? Allemaal vragen die aan bod komen in de GAP Track: je leert jezelf goed kennen en kunt jezelf daarna vol zelfvertrouwen presenteren aan een toekomstige werkgever.

Een mooi voorbeeld is Lieke: ze is 29 jaar oud en liep 13 jaar geleden bij een ongeluk een dwarslaesie op. Sindsdien zit ze in een rolstoel. Toen ze zich bij ons aanmeldde, wilde ze ook ‘gewoon meedoen’. Ondanks de dagelijkse struggles die haar dwarslaesie met zich meebrengen, heeft ze nu haar opleiding afgerond, doet ze ervaring op bij de NPO en staat ze volop in het leven. Als ik haar zie stralen in onze campagnefilm wordt het weer bevestigd: dit is waar we het voor doen!”

Welke trend zie je in het bedrijfsleven?

 “Ook vanuit het bedrijfsleven zie ik beweging de goede kant op: oude én nieuwe partners tonen enorme betrokkenheid en willen echt aan de slag met deze groep. Niet omdat het moet, maar omdat ook zij geloven dat deze jongeren het talent van de toekomst zijn! Met onze Mentor Programs koppelen we jongeren en mentoren uit het bedrijfsleven aan elkaar en zien we mooie matches ontstaan. Juist in de fase van ontwikkeling kunnen bedrijven ontzettend veel betekenen.

We hebben ons aanbod naar partners vernieuwd: met het GAP200 membership investeren we samen in jong talent. Vanuit het bedrijfsleven is er echt vraag naar een concrete aanpak, praktische handvatten om hier mee aan de slag te gaan. Ik weet zelf natuurlijk goed hoeveel waarde een jongere toevoegt, dat zie ik in de praktijk maar ook binnen onze eigen organisatie. We helpen partners bij die eerste stappen om ‘het gewoon te doen’, om draagvlak te creëren bij collega’s en begrip en inzicht bij managers, de drempels zo klein mogelijk maken. Op die manier maken we structureel ruimte voor deze jongeren. En zorgen we dat jongeren als gewone medewerkers worden gezien, en niet als ‘die medewerker met een aandoening’. En uiteindelijk krijgen partners er dus gewoon talentvolle jonge collega’s bij!

We zien dat de combinatie van de actieve betrokkenheid van partners en de motivatie van de jongeren echt voor een bijzondere dynamiek zorgt. Drempels wegnemen begint altijd bij een eerste ontmoeting, we brengen deze groepen samen en zorgen zo dat die ‘gap’ steeds kleiner wordt.”

Welke oproep zou je willen doen?

“Die kloof moet dicht – close the gap! Onze missie is om de kloof tussen jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening en werkgevers zoveel mogelijk te verkleinen. Tot en met 2022 is de ambitie om minimaal 1500 jongeren aan de GAP Track deel te laten nemen en aan de andere kant zoveel mogelijk werkgevers te verwelkomen als GAP200 member.

Met onze ervaring zien we dat duurzame partnerships uiteindelijk tot de mooiste resultaten leiden. Bedrijven moeten de commitment aan durven gaan en zich echt willen inzetten voor deze jongeren. En dat is niet moeilijk: deze jongeren hebben een kick-start nodig, maar zijn zo gemotiveerd dat zij uiteindelijk gewoon zelfstandige medewerkers zijn.

Dus, werkgevers van Nederland: sluit je aan bij de GAP200, maak het mogelijk dat jongeren de GAP Track doorlopen, groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en hiermee hun (sociale) achterstand inhalen. Uw bijdrage verandert levens van jongeren met een fysieke aandoening en draagt tegelijkertijd bij aan de diversiteit, inclusiviteit en trots van uw organisatie. Werk samen met Emma at Work aan de toekomst van deze jonge talenten!”

 

Klik hier voor meer informatie over de GAP200 of bel 020 5664 773.