Missie

Emma at Work ondersteunt jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. We dichten de kloof tussen deze jongeren en de maatschappij. Met onze GAP Track focussen we op ontwikkeling en training van jongeren vanaf 15 jaar, en samen met ons partner netwerk GAP200 zorgen we ervoor dat deze groep een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt.

Emma at Work gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

CLOSE THE GAP

In Nederland zijn er 500.000 jongeren met een fysieke aandoening die ‘gewoon’ een baan willen. Want werk zorgt ervoor dat je groeit, je je talenten ontwikkelt en dat je onderdeel bent van de samenleving. Er bestaat echter een grote kloof tussen deze jongeren en de arbeidsmarkt: het is namelijk helemaal niet zo ‘gewoon’ dat deze groep kans maakt op een baan. Emma at Work zet zich in om deze kloof te dichten!

We moeten er samen voor zorgen dat de kloof tussen het bedrijfsleven en jongeren met een fysieke aandoening niet groter wordt.

Marlies van Hilten

Daarom helpen wij jong talent van 15 tot en met 39 jaar met een fysieke aandoening zich gereed te maken voor de arbeidsmarkt. Met de GAP Track krijgen jongeren een persoonlijk ontwikkelingsplan; ontdekken ze hun potentie en ambitie; ontplooien ze hun talenten en krijgen ze praktijktraining om uiteindelijk een werkplek te vinden bij een bedrijf dat bij hen past en waar ze zelfverzekerd met plezier aan de slag kunnen. Net als de 2500 andere scholieren & jongvolwassenen die wij al met succes verder hebben geholpen.

van 2006 tot nu

Wat deed jij toen je 15 werd? Zat je op school, sprak je vaak af met vrienden? Je begon misschien aan een eerste baantje, wat was het? Vakken vullen? Kranten rondbrengen? Jongeren met een chronische fysieke aandoening hebben vaak een andere jeugd. Veel ziekenhuisbezoek, of opnames, online lessen in plaats van hangen in de gangen. Om naast de focus op gezondheid, ook het sociale effect van een chronische ziekte aan te pakken, is in 2006 Emma at Work opgericht, vanuit het Emma Kinderziekenhuis.

In 15 jaar is er veel veranderd: het is niet alleen ónze taak om deze jonge talenten te ondersteunen, het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen méér betekenen voor méér jongeren, wat betekent dat we echt aan de bak moeten. Samen met organisaties uit het bedrijfsleven, politiek en gezondheidszorg.

Prof. Dr. Hugo Heymans over het belang van ‘gewoon meedoen’:

GAP200

Binnen ons partner-netwerk ‘de GAP200’ werken we samen met organisaties die het werk en gedachtegoed van Emma at Work steunen. Met hun financiële bijdrage, sociale overtuigingen en commitment op weg naar inclusief werkgeverschap, maken we samen het verschil. De bijdrage van onze partners is niet alleen levensveranderend voor deze jongeren, ze dragen tegelijkertijd ook bij aan de diversiteit, inclusiviteit en trots van hun eigen bedrijf.

Op deze manier kunnen partners hun eigen steentje bijdrage om de huidige kloof te dichten, door het juiste maatschappelijke voorbeeld te geven waarin iedereen dezelfde kansen krijgt.

close the gap

Maak kennis met jong talent met een fysieke aandoening, maak het mogelijk dat zij groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en hiermee hun (sociale) achterstand inhalen. Werk samen met Emma at Work aan de toekomst van uw organisatie.

Zij doen al mee: