Meet our partners

Abbvie

Mee kunnen blijven doen aan de maatschappij, dát is wat er toe doet voor veel mensen die chronisch ziek zijn. Werken hoort hierbij. Daarom geeft Abbvie invulling aan de ambitie ‘mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven’ en ondersteunt hiermee de werkzaamheden van Emma at Work.

ABN AMRO

ABN AMRO is een trotse partner van Emma at Work. Door hun uitdagingen qua gezondheid ervaren kandidaten soms een valse start op de arbeidsmarkt, maar door hun passie, talent en doorzettingsvermogen zijn inmiddels meerdere kandidaten aan het werk binnen ABN AMRO.

Agis Foundation

De start van het project ‘Samen aanpakken in Flevoland’ wordt mede mogelijk gemaakt door het AGIS Innovatiefonds.

Amsterdam UMC

Het Emma Kinderziekenhuis is trots op de resultaten die Emma at Work weet te behalen. Emma at Work vormt voor chronisch zieke en lichamelijk beperkte jongeren de brug tussen de medische en de ‘gezonde’ wereld en zorgt ervoor dat chronisch zieke jongeren ‘gewoon’ mee kunnen doen.

Dioraphte

De uitbreiding van het Experience Lab van Emma at Work in Zuid-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door Dioraphte.

Driessen Foundation

Driessen Foundation

Door de duurzame samenwerking met Emma at Work, die inmiddels is uitgegroeid tot een partnership, vergroten we de impact op het gebied van inclusief werkgeluk. Door onze krachten te bundelen verspreiden we het werkgeluk onder de jongeren in de regio Zuidoost-Brabant.

FNO

Binnen het programma Zorg én Perspectief (ZeP) van FNO verkleinen we samen het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten.

Fonds 1818

De uitbreiding van het Experience Lab van Emma at Work in Zuid-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

Hotel Okura

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek ten behoeve van kinderen en jongeren. Zij steunt Emma at Work vanwege de inzet om jongeren met een fysieke aandoening meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt en op een volwaardige economische participatie in de maatschappij.

Instituut GAK

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen.

ING Nederland Fonds

Het ING Nederland fonds en Emma at Work vinden beide dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen op een fijne baan. ING Nederland fonds steunt de ontwikkeling en groei van Emma at Work om banen bereikbaar te maken voor iedereen.

Kansfonds

Project ‘Opstart Experience Lab’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.

Lindenhaeghe

Wij zijn er trots op dat wij in samenwerking met Emma at Work jongeren met een chronische fysieke aandoening kunnen helpen door hen – kosteloos – een relevante financiële opleiding aan te bieden. Een duurzaam initiatief dat wij graag ondersteunen.

LUMC

Nyenrode Business Universiteit

Het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling naar werk vinden we belangrijk. En daar dragen we graag ons steentje aan bij. Op deze manier bieden we niet alleen een ‘Reward for Life’ voor onze studenten en medewerkers, maar ook aan onze (potentiële) medewerkers.

Oranjefonds

Pfizer

Pfizer zet zich via het programma ‘Werk en Ziek’ in voor werkbehoud van mensen met een chronische of ernstige ziekte zoals kanker. Dit doen wij omdat werk de kwaliteit van leven kan verbeteren. Daarom zijn wij ook partner van Emma at Work. Samen willen wij starters helpen om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.

PP-ONC-NLD-0682

Prinses Maxima Centrum

Port of Amsterdam

Wij geloven dat je de beste resultaten bereikt door verbindend samen te werken. Port of Amsterdam is al jaren partner van Emma at Work, omdat het hard nodig is jongeren en bedrijven te blijven werven en matchen door heel Nederland, zodat hun toekomst weer perspectief krijgt.

Vriendenloterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.