Petitie: Hanteer de doelgroep bepaling van de Quotumwet ook voor de Participatiewet

Wij,

Mensen met een arbeidsbeperking.

Gesteund door:

Constateren

dat de doelgroep definitie van het Sociaal Akkoord voor problemen en onduidelijkheden zorgt.
Tot deze populatie behoren mensen die niet zelfstandig het Wettelijk Minimumloon kunnen verdienen. Ondanks dat het belangrijk is om mensen die extra kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt te helpen zien we in de praktijk dat slechts een klein deel van de mensen met een arbeidsbeperking hierbij gebaat is.

Hierdoor:

  • Valt slechts een kwart van de mensen met een vastgestelde handicap onder de huidige doelgroep en verliezen mensen buiten de kaders van de wet massaal hun baan.
    Is het voor het bedrijfsleven en de overheid volstrekt onduidelijk wie er nu wel en niet onder de doelgroep vallen.
  • Uit angst om niet aan de wettelijke eisen te voldoen, houden veruit de meeste partijen (bedrijven én overheid) strak vast aan de geldende norm. De wet is de wet nietwaar? Hierdoor stagneren de aantallen banen die worden gerealiseerd.

En verzoeken U daarom het volgende:

  • Ervoor te zorgen dat de doelgroep definitie van de Quotumwet ook gehanteerd wordt voor de Participatiewet. Laat verdiencapaciteit los als criterium en biedt kansen voor alle mensen met een handicap. Dit draagt bij aan de totstandkoming van een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt en voorkomt discriminatie.
  • Ervoor te pleiten dat de voorgenomen boete die de staatssecretaris aan de overheid wil opleggen, op een positieve manier wordt aangewend. Investeer in talent van mensen, verbeter de wet- en regelgeving waar mogelijk en maak het lonend voor overheid en bedrijfsleven om mensen binnen te halen.
  • Te ijveren voor inzet van een ervaringsdeskundige aanjager vanuit de overheid en de inzet van ervaringsdeskundige expertise in de arbeidsmarktregio’s.

Teken de online petitie hier!