Promotie Eefje Verhoof: De gevolgen van succes in kindergeneeskunde

Vandaag promoveert Eefje Verhoof op het onderwerp ‘gevolgen van succes in de kindergeneeskunde’. Een belangrijke dag! Namens het hele team van Emma at Work van harte gefeliciteerd Eefje!

Eefje Verhoof komt na verschillende onderzoeken tot verschillende belangrijke conclusies:

– Kinderen en jongeren die opgroeien met een chronische ziekte of lichamelijke beperking hebben vaak een vertraagde levensloop en lopen vaak achter in hun ontwikkelingstraject.

– Kinderartsen en artsen in de volwassenezorg dienen hun patiënten op medisch en sociaal vlak begeleiden.

– Meedoen in de maatschappij moet, naast fysieke behandeling, het uitgangspunt in de zorg zijn.

– Het is nuttig jonge mensen met een ziekte of lichamelijke beperking al vroeg ervaring op te laten doen met werken, want vroege ervaring met werk geeft later meer kans op een baan.

– Ook ouders hebben ondersteuning nodig bij de begeleiding van hun kind met een chronische ziekte of lichamelijke beperking

Foto links: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma neemt het proefschrift van Eefje Verhoof in ontvangst