Talent inclusief
Is uw organisatie klaar
voor de toekomst?TALENT INCLUSIEF BIEDT MAATWERK OP HET GEBIED VAN
INCLUSIEF ONDERNEMEN EN DUURZAME INZETBAARHEID 

Bel 026 339 75 25 om een afspraak te maken met een van onze adviseurs. 


Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Bij deze vraag denkt u misschien niet meteen aan het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inclusief ondernemen is echter de toekomst en diversiteit onder uw personeel is een belangrijke factor voor goed werkgeverschap. Werknemers met een beperking dragen bij aan een positief bedrijfsklimaat en aan uw bedrijfsdoelstellingen. Als inclusief werkgever bent u maatschappelijk betrokken en kunt u eenvoudig voldoen aan aanbestedingseisen (Social Return) en wetgeving (Participatiewet).

OPLOSSINGEN OP MAAT
Talent Inclusief biedt maatwerk-oplossingen op het gebied van inclusief ondernemen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een beperking, zoals autisme, chronische ziekten of  lichamelijke beperkingen. Ons doel is om toekomstperspectief te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking en waarde toe te voegen aan uw organisatie. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een inclusieve maatschappij. Weet u niet waar te beginnen? Of wat uw volgende stap kan zijn? Die is bij deze gezet, u denkt er al over na. Wij gaan graag met u in gesprek.

Het team achter Talent Inclusief kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid bij de doelgroep én bij u. Vanuit een intrinsieke motivatie werken wij aan onze missie om Nederland steeds inclusiever te maken. Door een samenwerking met u aan te gaan vergroten wij onze maatschappelijke impact en komt een inclusieve samenleving steeds een stukje dichterbij!

Talent Inclusief heeft een landelijke dekking. Bel 026 339 75 25 om een afspraak te maken met één van onze adviseurs. 


ONZE ADVISEURS STAAN VOOR U KLAAR:

DIENSTEN VAN TALENT INCLUSIEF

Organisatie advies

Samen met u gaan we aan de slag om de ambities helder te krijgen en doelstellingen te bepalen in een concreet plan van aanpak.

Werving en selectie

Onze deskundige medewerkers bieden ondersteuning bij werving, selectie en matching. Wij bieden uitzenden en detacheren aan. De poule van Talent Inclusief is divers en bevat kandidaten vanuit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs MBO tot en met universitair niveau.

Inclusiescan

We onderzoeken op alle niveaus welke bestaande functies geschikt zijn, passend gemaakt of gecreëerd kunnen worden. U ontvangt na een positieve scan direct een functieprofiel.

Workshops en inspiratie

Om uw inclusiebeleid te doen slagen is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is binnen uw organisatie. Weet u welke vragen er leven? Talent Inclusief helpt u twijfels en vooroordelen weg te nemen.

Coaching on the job

Mocht een kandidaat extra ondersteuning op de werkvloer nodig hebben, dan kan jobcoaching worden ingezet. Binnen Talent Inclusief werken ervaren jobcoaches, die samen met u, een jobcoachtraject afstemmen en inregelen.

Opleidingen

Talent Inclusief biedt u een praktisch opleidingsaanbod. Naast het standaard aanbod, stellen we graag samen met u, aansluitend bij uw leerbehoefte, een op maat gemaakte training op.

TALENT INCLUSIEF IS EEN SAMENWERKING
TUSSEN JOBSTAP EN EMMA AT WORK

Over Stichting Jobstap

Stichting Jobstap is een erkende en landelijke
re-integratie en jobcoachorganisatie, opgericht in
het jaar 2000. De ervaren adviseurs van Jobstap
begeleiden en ondersteunen grotere bedrijven
en organisaties rondom inclusief ondernemen. De
transitiecoaches van Jobstap ondersteunen jongeren
bij de overgang van VSO-PRO onderwijs naar betaald
werk. Ook verzorgt Jobstap Re-integratietrajecten
Werkfit maken en Naar werk. Onze arbeidscoaches
zijn specialisten in arbeidsbemiddeling en ‘coaching
on the job’ van jongeren en (jong)volwassenen met
een licht verstandelijke beperking, autisme spectrum
stoornis, niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke of
psychische beperkingen en gedragsproblemen. Wij
vinden het belangrijk om jongeren en (jong) volwassenen
met een arbeidsbeperking een kans te bieden.
We zoeken altijd naar mogelijkheden en stimuleren
talentontwikkeling.

Meer weten? www.jobstap.nl of bel 026-33 97 520.

Over Emma at Work

Stichting Emma at Work, in 2006 ontstaan
vanuit het Emma Kinderziekenhuis/AMC, ondersteunt
jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke
beperking naar een zelfstandige toekomst.
Betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn expert
op het gebied van begeleiding en bemiddeling van
deze groep jong volwassenen en brengen jongeren
en werkgevers samen. Vanuit ons Experience Lab
biedt Emma at Work individuele coaching, trainingen
met focus op persoonlijke ontwikkeling en kunnen
jongeren gekoppeld worden aan een mentor, een
vrijwillige professional uit het bedrijfsleven, om ervaring
op te doen en een netwerk op te bouwen. Onze
missie is om alle jongeren, van 15-30 jaar, met een
chronische fysieke aandoening te ondersteunen op
weg naar werk en in hun ontwikkeling.
Meer informatie?

Kijk op www.emma-at-work.nl of bel 020 5664 773.


Ik word graag gebeld: