Vrienden van Emma at Work

Quinty Trustfull

Presentatrice
‘Jongeren die opgroeien met een chronische ziekte of lichamelijke beperking komen vaak in het ziekenhuis voor onderzoek en behandelingen. Het is dan ook begrijpelijk dat voor deze groep het lang niet altijd vanzelfsprekend is om naast school ook nog een bijbaan te hebben. En dat terwijl een bijbaan zo ontzettend belangrijk is. Ik kan me mijn eerste bijbaan als Catering Manager nog goed herinneren. Ik was een jaar of 17 en Ik heb daar ontzettend veel geleerd, zoals op tijd komen, in een team werken, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen. Dit heeft me vervolgens weer verder geholpen in mijn carrière. Juist daarom vind ik het werk dat Emma at Work verricht zo belangrijk. Om jongeren vanaf jonge leeftijd al te ondersteunen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt naar een zelfstandige toekomst. Iedereen moet die kans krijgen. Ik steun Emma at Work van harte!’

Hugo Heymans

Voormalig directeur en kinderarts van het Emma Kinderziekenhuis/AMC en initiatiefnemer van Emma at Work
‘Vanaf het begin zet ik me met liefde in voor Emma at Work. Het is zo belangrijk dat jonge mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking ‘gewoon’ mee kunnen doen in de maatschappij! Een baan is daarbij essentieel. Want als je werkt tel je mee. Je vergroot je sociale netwerk, je zelfstandigheid en je (financiële) onafhankelijkheid. En wat bovendien blijkt… Er is bijna geen gemotiveerder personeel te vinden!’

Johan Remkes

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
‘Het is belangrijk dat iedereen met zijn of haar eigen talenten kan deelnemen aan opleiding en werk. Dat geldt ook voor jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Daarom steun ik de activiteiten van Emma at Work om deze jongeren te helpen hun ambities waar te maken en een plek te vinden op de arbeidsmarkt.’

Claudia de Breij

Cabaretière, presentatrice
‘Het is al moeilijk genoeg om jong te zijn met veel fysieke tegenslag. Als je daar dan ook nog veel gevolgen van ondervindt wanneer je ouder bent omdat je achter loopt in studie of werkervaring is dat zwaar. En onnodig! Dankzij Emma at Work hoeft het niet. Daarom sta ik volledig achter hun werk.’

Bart van Liemt

Zanger onder bijnaam Bade
‘Laten we eerlijk wezen, iedereen heeft een rugzakje met zorgen en problemen. Voor sommigen is die wat groter dan voor anderen, maar dat mag nooit betekenen dat je minder waard bent. Emma at Work zorgt ervoor dat iedereen een kans krijgt om vol in het leven te staan. Werk doen wat je leuk vindt geeft voldoening, is goed voor persoonlijke ontwikkeling en vergroot je sociale kring. Het gevoel hebben dat je mee doet, ergens aan bijdraagt en gewaardeerd worden is toch super belangrijk!’

Emmy Stoel

General Manager van Hotel Okura Amsterdam
‘Sinds een aantal jaar zijn enkele jongeren via Emma at Work werkzaam in ons hotel. Uit ervaring kan ik zeggen dat zij zeer gemotiveerde, fijne en waardevolle collega’s zijn en dat wij enthousiast zijn over de samenwerking met Emma at Work. Samen hebben we afgelopen jaar de uitreiking van de Okura-Emma at Work award geïnitieerd. Ik vind het belangrijk dat jonge mensen met een chronische ziekte of beperking een kans krijgen op de arbeidsmarkt. De Emma at Work Award is een mooie erkenning voor bedrijven die dit doel eveneens nastreven.’

Jonathan Sampat

Student medicijnen aan de UVA in Amsterdam
‘Ik kwam als verlegen jongen binnen, die vooral onzeker was door zijn ziekte en daardoor niet durfde te laten zien wat hij diep van binnen allemaal kon. Emma at Work heeft mij vertrouwen gegeven. Dat Emma at Work niet zomaar alles voor mij oploste, maar mij zelf problemen liet oplossen met tips en adviezen, maakte dat ik vertrouwen kreeg in mezelf. Nu loop ik coschappen, soms fysiek best zwaar. Als ik aan mijn begeleiders uitleg waarom dit zwaar voor me is komt elke keer terug wat ik bij Emma at Work geleerd heb; ik ben nuttig ondanks mijn hemofilie! Ik mag op mezelf vertrouwen én ik mag vertrouwen op anderen.’

Pim Wessels

Acteur, presentator en producent:
‘Het is enorm belangrijk dat jongeren die opgroeien met een chronische ziekte of lichamelijke beperking ondersteuning krijgen bij opdoen van werkervaring. Door de vele bezoeken aan het ziekenhuis is de kans groot dat ze een achterstand oplopen ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. Door vanaf 15 jaar al wat werkervaring op te doen met een vakantiebaan en bijbaan leren ze natuurlijk veel op de korte termijn, maar ook op de lange termijn hebben ze hier heel veel aan. De basisvaardigheden die je leert in je eerste bijbanen gebruik je namelijk heel je werkende leven nog. Daarbij vind ik dat ervaring in de praktijk nog belangrijker en waardevoller is dan een papiertje van een opleiding. Emma at Work maakt juist die ervaring opdoen mogelijk voor jongeren en daarom steun ik Emma at Work!’

Prof. Dr. J.B. van Goudoever

Hoofd Emma Kinderziekenhuis AMC
‘Ik ben trots op de resultaten die Emma at Work weet te behalen. Emma at Work vormt voor chronisch zieke en lichamelijk beperkte jongeren de brug tussen de medische en de ‘gezonde’ wereld en zorgt ervoor dat chronisch zieke jongeren ‘gewoon’ mee kunnen doen. De missie van Emma at Work wordt niet alleen gedragen door mij en mijn collega’s in het Emma Kinderziekenhuis AMC, maar ook door mijn collega’s van de andere academische ziekenhuizen. In 2011 werd in gezamenlijkheid besloten het initiatief van Emma at Work daar waar mogelijk te steunen. Uitbreiding vond dan ook al plaats naar onder andere het Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht en het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.’

Maureen du Toit

tv-presentatrice, producer en kinderboekenschrijfster
‘Een ziekte of beperking hoeft toch niet te betekenen dat je thuis op de bank moet blijven zitten? Je kunt, ook als je chronisch ziek bent of lichamelijk beperkt, een hele waardevolle en fijne collega zijn of bijdragen aan het succes van een bedrijf. In mijn directe omgeving zie ik dat bij mijn buurmeisje, ze kreeg reuma op haar 18e en moest haar opleiding tot verpleegkundige stoppen. Nu heeft ze via Emma at Work een leuke baan als office manager. Een baan die past bij haar fysieke mogelijkheden en een waardevolle aanvulling is op haar CV. Dit kan haar echt verder helpen in de toekomst en dat is de reden waarom ik achter Emma at Work sta.’


Bastiaan Ragas

zanger, presentator, acteur, schrijver en producent
‘Gelijke kansen voor iedereen vind ik, als sociaal liberaal, belangrijk. Dat geldt dus ook voor jonge mensen die te maken hebben met een ziekte of lichamelijke beperking. Ook zij moeten kansen krijgen hun ambities waar te maken, hun dromen achterna te jagen en hun talenten te benutten. Voor mij is een beperking daarom geen reden om iemand geen kans te geven. In mijn werk is passie, bevlogenheid, motivatie, inzet, collegialiteit en kennis belangrijk. En niet of je bijvoorbeeld als kind je hele jeugd in een ziekenhuis hebt doorgebracht of in een rolstoel zit. Dat is de reden waarom ik achter de doelstelling van Emma at Work sta. Want het leven is er om je talenten te benutten in plaats van je gevangen te voelen in je beperkingen.’