jongeren

wetgeving

Ehmm… Ziektewet, WIA, Wajong, Participatiewet, no-riskpolis? Je werkt niet of gedeeltelijk en de termen vliegen je om de oren. Op welke uitkering heb je recht en wat zijn de gevolgen voor je inkomsten? We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij en onderaan vind je alle handige websites!

Ziektewetuitkering

Wanneer krijg je een Ziektewetuitkering? Ben je korter ziek dan 2 jaar, in dienst van een werkgever en word je ziek? Dan blijft je werkgever in de meeste gevallen je loon doorbetalen. Meld je zo snel mogelijk ziek en maak duidelijke afspraken. Je werkgever kan een Ziektewetuitkering voor je aanvragen bij UWV.

Heb je geen werkgever en ben je ziek? Met de Ziektewet is geregeld dat zieke mensen die geen vaste baan hebben en geen loon krijgen, toch een inkomen hebben. Denk hierbij aan een uitzend-, oproep- of invalkracht, maar ook als je contract afloopt tijdens je ziekteperiode. Het UWV begeleidt dan ook jouw re-integratie.

WIA-uitkering

Wat is een WIA-uitkering? Ben je bijna 2 jaar ziek en kun je daardoor niet of minder werken? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen (let op: je wordt beoordeeld door een bedrijfsarts). De WIA-uitkering krijg je dan in plaats van het loon dat je van je werkgever krijgt of van de Ziektewet. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De WGA-uitkering krijg je als je nu of in de toekomst weer (meer) kunt werken. De IVA-uitkering krijg je als je niet of bijna niet meer kan werken.

Wajong-uitkering

Wanneer krijg je een Wajong-uitkering? Een Wajong-uitkering krijg je als je voor je 18e of tijdens je studie een ziekte of handicap hebt gekregen. Door je ziekte of handicap kun je nooit meer werken. Je hebt recht op een Wajong-uitkering vanaf je 18e verjaardag of 1 jaar nadat je tijdens je opleiding een ziekte of handicap hebt gekregen.

No-riskpolis

Wat is een no-riskpolis? Een no-riskpolis vergroot je kansen op het vinden van werk, omdat een werkgever geen (financieel) risico loopt wanneer je gedurende je werk ziek wordt. Ben je 16 jaar of ouder en ondervind je door je ziekte of beperking belemmeringen tijdens je opleiding óf ben je klaar met je opleiding, maar heb je gedurende je opleiding belemmeringen ondervonden, studievertraging opgelopen of opleiding niet af kunnen ronden? Dan kun je mogelijk onder de no-riskpolis vallen. Je hebt dan wel een no-riskverklaring van UWV nodig. Heb je een WIA- of Wajong-uitkering? Dan heb je automatisch een no-riskpolis.

Participatiewet

Heb je een chronische ziekte of beperking en heb je begeleiding of ondersteuning als je gaat werken? Dan kun je te maken krijgen met de Participatiewet. Maar wat is de Participatiewet? ‘Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. Ook als het om werk gaat (arbeidsparticipatie). Mogelijk kun je een uitkering aanvragen, aanspraak maken op een no-riskverklaring scholingsbelemmering en/of toegelaten worden tot het doelgroepenregister van de banenafspraak.

Banenafspraak en doelgroepregister

Wat is de banenafspraak? In dit akkoord is er afgesproken de komende jaren stapsgewijs (uiterlijk tot 2026) 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan val je onder de doelgroep. Je wordt dan opgenomen in het doelgroepregister. Je hebt dan meer kans op het vinden van werk en je kunt begeleiding krijgen bij het vinden en behouden van een baan. Voor werkgevers is het financieel aantrekkelijk om je in dienst te nemen of te houden en de werkgever heeft geen risico wanneer je (tijdelijk) uitvalt door ziekte, omdat je een no-riskpolis hebt.

Wie valt er onder de banenafspraak?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen
  • Mensen met een Wajong-indicatie
  • Mensen met een WSW-indicatie: Zij zijn arbeidsongeschikt verklaard, omdat ze niet voldoen aan de eisen die gelden voor bestaande functies. Zij willen zelf graag werken en kunnen ook werken, maar dan onder andere omstandigheden.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een indicatie banenafspraak/registratie doelgroepenregister? Vraag dan via de website van het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aan.