Voor organisaties

Wetgeving

Participatiewet, doelgroepregister, SROI of quotumheffing. Er bestaan veel termen en verschillende regelingen die van belang kunnen zijn. We zetten de belangrijkste zaken even op een rij.

Participatiewet

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten. Emma at Work adviseert u graag, en kan u ondersteunen bij het vinden van een passende kandidaat.

Banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak.

Quotumheffing

Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Voor 2016 is voldaan aan de Banenafspraak. In juni 2017 is de volgende meting, om na te gaan of werkgevers en de overheid nog steeds voldoen aan de Banenafspraak. Voldoen werkgevers daar niet aan, dan kan het zijn dat zij vanaf 2019 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

Doelgroepregister

In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen of die alleen meetellen voor de quotumheffing. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Er zijn ook mensen die wel in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Zij tellen wel mee als de quotumheffing ingaat. Het gaat om mensen die:

  • alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, én;
  • een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie.

Andere vragen?

Het team van Emma at Work staat voor u klaar met álle antwoorden. Ok, misschien niet álle, maar we zoeken het voor u uit!