Port of Amsterdam

Gap200: Port of Amsterdam

april 7, 2021
Emma at Work

Koen Overtoom is de CEO van Port of Amsterdam. Hij werkt sinds 2010 samen met Emma at Work en heeft zich als eerste aangesloten bij partnernetwerk GAP200. Met de GAP200 wil Emma at Work de kloof dichten tussen jongeren met een chronische beperking en de arbeidsmarkt. Koen licht toe waarom dit juist nu zo belangrijk is. Daarnaast vertelt hij over de positieve invloed van werken met jongeren met een chronische beperking op zijn organisatie.

“Via een jaarlijks diner van de havensector zamelden we al jaren geld in voor het Emma Kinderziekenhuis. Toen realiseerden we ons dat het initiatief van het Emma Kinderziekenhuis, dat we al financieel steunden, nog mooier kon zijn in combinatie met werken. De missie van Emma at Work om jongeren met een fysieke beperking ‘gewoon’ mee te laten doen, is zo inspirerend dat we daar als organisatie iets mee wilde doen. Je kunt financieel ondersteunen, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van deze jongeren en zorgen dat zij werkervaring opdoen.”

Werkervaringsplek

Port of Amsterdam reserveert altijd drie werkervaringsplekken. Het zijn plekken waar werk met een beperking gemakkelijk in eigen tijd en flexibel gedaan kan worden. Als het werk een week stil ligt, is dat geen probleem. We zorgen er altijd voor dat er iemand is om het over te nemen. Met het GAP200 lidmaatschap van de komende jaren zorgen we dat naast deze drie plekken, meer jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en de eerste stap naar werk kunnen zetten.”

Werk en ziekte

 “Jongeren die chronisch ziek zijn hebben vaak al een strijd geleverd, maar zijn zeker niet kleinzielig of zeurderig. Daardoor plaats je je eigen zorgen in perspectief. Ook ontstaat er binnen het bedrijf meer samenhorigheid, doordat je ziet hoe hard sommigen moeten werken voor iets wat voor anderen heel normaal is. Mensen zijn sneller bereidt iets te doen voor een ander. Stel: Je hebt een collega met een chronische ziekte en die komt een dag niet op werk. Door de binding die je hebt, vind je het vanzelfsprekend het werk over te nemen.

“Samenwerking met Emma at Work geeft goede energie op de werkvloer.”

Koen Overtoom

Het aanbieden van werkervaringsplekken is ook leerzaam voor zowel vaste medewerkers als de medewerkers via Emma at Work. Bijvoorbeeld: Een vaste medewerker die behoorlijk extravert is, kan een mentorrol vervullen voor een jongere die in het begin misschien nog wat onzeker is. Dan zie je ook dat die man met de grote mond veel leert van iemand die een grote innerlijke kracht heeft.”

Zelfvertrouwen opbouwen

Emma at Work heeft sinds kort een nieuw ontwikkelingstraject voor jongeren: de GAP Track. “Jongeren die hierdoor worden opgeleid krijgen inzicht in zichzelf en kunnen zich op verschillende gebieden ontwikkelen. Daarna gaan ze aan de slag bij een bedrijf. Ik heb gemerkt dat jongeren die in het verleden bij ons werkten soms nog moesten ontdekken waar ze goed in zijn en hoe ze zich konden ontwikkelen, etc. Dat gebeurde vooral ‘on the job’. Dat vonden wij niet vervelend, maar sommige chronisch zieke jongeren hadden daardoor het gevoel dat ze te veel op hun tenen moesten lopen. Met de nieuwe methodiek komen ze beter beslagen ten ijs.”

Coaching jongeren

“Veel organisaties laten graag zien dat ze betrokken zijn bij de maatschappij. Ze steunen initiatieven, vaak alleen met geld en buiten hun organisatie om. Maar er is zo veel meer mogelijk binnen je organisatie. Jongeren via Emma at Work verrijken je bedrijf; dat hoor ik veel van onze medewerkers. De samenwerking met Emma at Work geeft goede energie op de werkvloer. Bijvoorbeeld: Een chronisch zieke jongen liep stage bij mij. Ik zag hem een paar maanden niet en toen hij er weer was, vertelde hij dat hij drie maanden rust had genomen vanwege zijn ziekte en behandelingen in het ziekenhuis. Na drie maanden pakte hij zijn leven weer op alsof er niets gebeurd was, zonder zelfmedelijden. Toen dacht ik, wat ben jij een krachtig persoon! Hij heeft daarna nog een hbo- en universitaire opleiding gedaan, waarbij hij stage liep bij Port of Amsterdam. Uiteindelijk is hij bij een ander logistiek bedrijf gaan werken, omdat het een betere match was. Ik had hem wel graag in vaste dienst genomen vanwege de kracht die hij uitstraalde.”

Port of Amsterdam en Emma at Work

Port of Amsterdam draagt met het GAP200 membership van Emma at Work bij aan een zelfstandige toekomst voor jongeren met een chronische en/of fysieke beperking. Deze jongeren willen ‘gewoon’ mee doen en met de GAP Track van Emma at Work kunnen zij samen aan hun persoonlijke ontwikkelingen werken. Het einddoel: Klaar zijn voor hun (eerste) stappen op de arbeidsmarkt.  

Gerelateerd